Säiliöluokat

Luokka A
Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm.
Tarkastettava uudelleen viiden vuoden väliajoin.
Luokka B
Levypaksuudesta on jäljellä syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm.
Tarkastettava uudelleen kahden vuoden väliajoin.
Luokka C
Levypaksuudesta on jäljellä enemmän kuin
0,5 mm, mutta vähemmän kuin 1,5 mm.
Korjattava tai poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksesta.
Luokka D
Levypaksuudesta on jäljellä alle 0,5 mm tai on läpisyöpymä tai tarkastuksen yhteydessä ilmenee reikä. Poistettava heti käytöstä.

Säiliö on korjattava 1/2 vuoden sisällä myös jos siitä on sisäsaumat hitsaamatta tai säiliön tuet on hitsattu suoraan seinämiin kiinni.

Lasikuitusäiliön tarkastusväli on 10 vuotta.