Öljysäiliön puhdistus ja tarkastus

Öljysäiliöiden säännöllinen puhdistaminen ja tarkastaminen ehkäisee ympäristöriskejä ja parantaa polttimen toimintaa.

Säiliön puhdistuksessa poistetaan pohjalle vuosien aikana kertynyt sakka ja kondenssivesi.
Sakan ja veden poisto hidastaa säiliön syöpymistä ja estää suodattimien tukkeutumisen, jolloin poltin toimii paremmin.

Puhdistuksen jälkeen säiliö tarkastetaan mahdollisten syöpymien (metallisäiliöt) ja halkeamien (muovi- ja lasikuitusäiliöt) osalta.
Paluuputki tarkastetaan paineistamalla jos mahdollista. Mikäli tarkastusta ei voi suorittaa asennetaan yksiputkijärjestelmä.
Tämän jälkeen päätetään mahdolliset jatkotoimet.

Sisäsäilön tukirakenteet tarkastetaan. Sisäsäilön tukirakenteet eivät saa olla hitsattu suoraan säiliön seinämiin. Mikäli tuet on hitsattu suoraan seinämiin on ne korjattava.

Säiliöiden kunto on jaettu neljään luokkaan, jotka määräävät jatkotoimet säiliölle. Luokat löytyvät säiliöluokat linkin alta.

Puhdistuksesta ja tarkastuksesta saa pöytäkirjan, josta ilmenee säiliön kunto.
Pöytäkirjasta menee yksi osa automaattisesti paikalliselle paloviranomaiselle.